Bóng ném em 2016 Thụy Điển: Đức với
Bóng ném Em 2016 Thụy Điển: Đức với "Losglück" và phát triển phát triển - Ảnh: EHF Media

Bóng ném em 2016 Thụy Điển

Đức, DHB, Đội tuyển quốc gia

Bóng ném em 2016 Thụy Điển: Michael Biegler, Bob Hanning, Susann Müller, Katja Kramarchot, Clara Woltering, Dinah huy chương vàng world cup làm bằng gì Eckerle