Biểu tượng trang web Sport4final

lich bd biên tập viên

Biên tập viên Sport4final:

Frank Zepp - Cup World Cup 2019 trong Herning - Biên tập viên Sport4Finalk - Ảnh: Frank Zepp

Frank Zepp:

Nhà báo tự do và biên tập viên -in -Chief.57 năm.

Các báo cáo về các điểm nổi bật quốc gia và quốc tế trong bóng ném kể từ năm 2013:

Giải vô địch thế giới và châu Âu Như là EHF Champions League Final4.Tin tức, phỏng vấn, phân tích và nhận xét trong văn bản, hình ảnh và video.

Peter Jansen - Jansen Media - Ảnh: Peter Jansen

Peter Jansen:

Sinh ngày 4 tháng 11 năm 1948 tại Hamburg

Hoạt động trong nhiếp ảnh và chỉnh sửa video.

Nhiếp ảnh gia tự do và người quay phim.

Kể từ năm 2015, tôi đã đi kèm với bóng ném của phụ nữ tại Giải vô địch châu Âu và World Cup, cũng như các sự kiện ở Bundesliga và ở Lower Leagues.

Rời khỏi phiên bản di động

Cảnh báo: Chuỗi bất hợp pháp bù 'văn bản' trong /var/www/web235835/hhandball-sport4final.de/wp-content/plugins/complianz-gdpr/integins/amp.php Trực tuyến 129