Bóng ném World Cup 2017 Pháp - Logo
Bóng ném World Cup 2017 Pháp - Logo

Bóng ném World Cup 2017 Pháp

Đức, DHB, đội tuyển quốc gia

Bóng ném World Cup 2017 Pháp: Dagur Sigurdsson, Bob Hanning, Uwe Gensheimer, Andreas Wolff, Silvio Heinevetter

Viết bình luận